Sokağımda Tarih Yazıyorum

Bir kentin tarihi geçmişini en iyi o kentin mahallelerinde yaşayanlar bilir.

Yadsınamaz ölçüde önemli bir tarihi geçmişe sahip kentimizin tarihine canlı şahitleriyle ışık tutuyoruz ...!

Belirleyeceğimiz mahalle ve semtlerde yaşayan ve oranın geçmişine tanıklık eden kişilerle yapacağımız röportajlardan oluşacak olan proje, genç neslin bugünlerini ve kendi kimliklerini tanıma, kent tarihini bilerek çevreyi anlama, kentsel ve ortak mirasın bilincinde olma ve farklı sosyoekonomik ve kültürel gelen gençlerin, kent tarihini araştırarak birlikte bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunacak.

"Sokağımda Tarih Yazıyorum" projesi, özellikle gençlerin ve de kentdaşların kendi kimliklerini, aidiyetlerini ve bu kimliği var eden tüm süreçleri yaşadıkları mahallelerin tarihsel değerlerini anlamaları; bu anlayışın ayrılmaz bir parçası olan çevrelerini ve yaşadıkları kenti, kentte yaşayan insanları, kentin tarihini ve dönüşümlerini mahalleler ve semtler, gündelik hayat, çevre, iş kolları ve insan hareketliliği üzerinden görmelerini ve tanımalarını hedefliyoruz.

  • 1