Erasmus+ Proje Başvurusu - Like 4 Clemency

İspanya, Romanya, Estonya, Arnavutluk, Sırbistan, İtalya, Hırvatistan, Makedonya, Bosna Hersek ve Türkiye'den toplam 36 katılımcıyla gerçekleştirmeyi planladığımız "Like 4 Clemency | Nezaket İçin Beğen" temalı Erasmus+ gençlik değişim proje başvurumuzu yaptık.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na bağlı Ulusal Ajans tarafından desteklenen projenin onaylanması halinde bu projemizi 2019 yılı içerisinde İzmit'te gerçekleştireceğiz.

21. Yüzyıl iletişim ve uzay çağı olarak adlandırılır. Bunun anlamı teknolojik gelişmelerin başdöndürücü hızla sürdüğü ve her geçen gün daha fazla insanın teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak mesafe tanımaksızın birbirleriyle iletişim içinde bulunduğudur. Özellikle 2010’lu yıllardan sonra hayatımıza nüfuz eden birbiriyle bağlantılı üç temel unsur bulunur: internet erişimi(özellikle mobil), akıllı cihazlar ve sosyal medya.

Ancak her madalyon gibi bu teknolojik ve dolayısıyla iletişimsel gelişmelerin de bir arka yüzü bulunmaktadır. Like-4-Clemency Projesi bu büyük fotoğrafta gençler tarafından sosyal medya platformlarında ayrıştırıcı ve nefret söylemlerini dert edinmiştir. Özellikle Twitter ve Facebook platformlarında bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşturulan kutuplaşma ortamı ve dolaşıma giren bilgi kirliliği; siyaset, spor, kültür, din, dil, cinsiyet, etnik köken gibi bir çok konunun ayrıştırıcı birer argüman olarak kullanılmasına ve platform kullanıcıları tarafından kendisi gibi olmayan, onun gibi düşünmeyenlere karşı nefret söylemlerine yol açmaktadır. Resmi kanallar çeşitli hukuki düzenlemeler çerçevesinde bu duruma karşı tedbirler alsa da özellikle kimliklerini gizleyip “anonim” olarak sosyal medyada boy gösteren kullanıcılar hiçbir şekilde açığa çıkmayacaklarını düşünerek bir anlamda “klavye silahşörlüğü” yapmaktadırlar.

Bu bağlamda projenin genel amacı 18-29 yaş arası gençlerde sosyal medya okuryazarlığı ve kullanım bilincinin geliştirilmesidir. Projenin stratejik hedefi ise, profesyonel olarak gençlerle birlikte/gençler için çalışan Avrupalı profesyonellerin kişisel ve mesleki becerilerinin geliştirilerek gençlikte sürdürülebilir bir toplum bilinci, nezaket adabı ve sosyal medyanın gerektiği kadar gerektiği şekilde kullanımı alışkanlıklarını pekiştirmektir.

 

 

 

 


Gerçekleştirdiğimiz Projeler

Devam Et / Tamamını Görmek için SHIFT + Tıklayınız Hepsini Yükle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6