Erasmus+ Proje Başvurusu - Eliminate The Hate Speech On Media

İtalya, Macaristan, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan, İspanya, Romanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Birleşik Krallık, Letonya ve Türkiye'den toplam 36 katılımcıyla gerçekleştirmeyi planladığımız "Eliminate The Hate Speech On Media | Medyada Nefret Söylemini Engelleme" temalı Erasmus+ gençlik değişim proje başvurumuzu yaptık.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na bağlı Ulusal Ajans tarafından desteklenen projenin onaylanması halinde bu projemizi 2017 yılı içerisinde İzmit'te gerçekleştireceğiz.

Bu projedeki amaç ve hedefimiz, yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinde yaşanan nefret söylemlerinin toplum üzerindeki etkisinin anlaşılmasını, konuya tarihsel,sosyolojik ve psikolojik açılardan bakarak incelenmesini, nefret söylemlerinin sebepleri ve sonuçlarının anlaşılmasını, özellikle son yıllarda sosyal medya araçlarıyla gelişen nefret söyleminin azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinin bulunmasını, söz konusu çözüm önerileri ve  proje değerlendirmelerini içeren raporun yerel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde toplum ve karar alıcılarla paylaşılarak farkındalığın arttırılmasını içermektedir.

 

Projemizin amacı belirtilen içeriğe yönelik çalışmalar gerçekleştirerek gençlerin konu ile ilgili bil, beceri, farkındalık ve yeterliliklerini arttırmak, gençlerin aktif vatandaşlık bilinç ve tutumlarının gelişimine katkı sağlamak, konu ile ilgili yaygınlaştırma faaliyetleri yaparak toplumsal farkındalık yaratmaktır.

 

 

  

 

 

Gerçekleştirdiğimiz Projeler

Devam Et / Tamamını Görmek için SHIFT + Tıklayınız Hepsini Yükle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5