Erasmus+ Proje Başvurusu - Take Initiative For Refugees

İngiltere, Almanya, İtalya, Sırbistan, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Yunanistan, Slovakya, Makedonya, Bosna-Hersek ve Türkiye'den toplam 36 katılımcıyla gerçekleştirmeyi planladığımız "Take Initiative For Refugees | Mülteciler İçin İnsiyatif Al" temalı Erasmus+ gençlik değişim proje başvurumuzu yaptık.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na bağlı Ulusal Ajans tarafından desteklenen projenin onaylanması halinde bu projemizi Temmuz-Eylül ayları içerisinde İzmit'te gerçekleştireceğiz.

Bu projedeki amaç ve hedefimiz, gençlik çalışanlarının mülteci sorunu hakkında bilgi ve farkındalıklarının arttırılması, söz konusu mültecilerin adaptasyon süreçlerinin nasıl olması gerektiğine dair toplumsal farkındalığın yaratılmaya çalışılması, azınlık durumunda olan bu kesimin yaşadıkları problemlerin araştırılması, bu kesimin eğitim, sosyo-ekonomik hayata dahil edilmesi, aktif vatandaşlık bilincine ulaştırılması gibi konularda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ve gençlik çalışanlarının konu ile ilgili hangi kapsamda çalışmalar gerçekleştirmeleri gerektiği ile ilgili yol haritasının ortaya konması, yerel halkın bakış açısının anlaşılması, medyanın bakış açısının ve insanların kanaatleri üzerindeki etkinin anlaşılmasının sağlanması, toplumu önyargılarının yıkılmasına dair çözüm önerilerinin aranması, daha önce yapılan iyi proje örneklerinin ve süreçlerinin incelenmesi,konu ile ilgili çözüm önerilerinin bulunması, gençlik çalışanlarının konu hakkında ülkelerindeki durumu kavraması ve yeni proje fikirleri ile problemin çözümüne yönelik katkıda bulunmasının sağlanması, şu anda Avrupa Birliğinin ve ülkemizin öncelikli ve güncel konusu olan durumun toplumun bütün kesimlerine aktarılması ile toplumsal farkındalığın oluşturulması için yaygınlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

Projemiz içerisinde, hem proje ortaklarımızın hem de bizim ülkelerimizde yapacağımız araştırmalar, röportajlar ve fotoğraf çekimleri, proje faaliyetleri içerisinde gerçekleştireceğimiz yerel halkla ve mültecilerle yapılan birebir çalışmalar, konu ile ilgili toplumsal farkındalığın sağlanmasına katkı sunacak olan video, katılımcı ülkelerin yerel ve ulusal karar alıcılarına hitaben yazılacak olan değerlendirme ve öneri raporu projemizin somut çıktıları olacaktır. Ayrıca proje kapsamında gerçekleştireceğimiz yeni projelerin oluşturulması çalışmaları sonucunda elde edilen ve gelecekte yapılması için yol haritasının oluşturulduğu proje fikirleri, proje katılımcılarının konu ile ilgili elde ettikleri bilgi, beceri ve farkındalıklar da proje çıktılarımız arasında yer alacaktır.

 

 

Gerçekleştirdiğimiz Projeler

Devam Et / Tamamını Görmek için SHIFT + Tıklayınız Hepsini Yükle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5