İzmit'in Kurtuluş Günü Yağlı Boya Resim Sergisi

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü anısına Kocaeli Sanatevi Derneği(KOSEV) ile ortaklaşa hazırladığımız "İzmit Kurtuluş Günü" yağlıboya resim sergimiz sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İzmit kent tarihinin en önemli tarihsel döngülerinden biri olan 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluş destanını görsel olarak gelecek nesillere aktaran ve kent belleğine katkı sağlayan projemizde KOSEV üyesi ressamların eserleri yeralıyor.

İZMİT'İN KURTULUŞ GÜNÜ SERGİ MANİFESTOSU
Asya kıtasını Avrupaya bağlayan geçiş yolu üzerinde olması ve korunaklı bir iç denize sahip olmanın getirdiği jeopolitik ve stratejik önem nedeniyle 28 Haziran 1921’de zaferle taçlanan İzmit’in kurtuluşu, milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynamıştır.

İzmit, 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un işgali ile başlayan yeni dönemde, Anadolu'ya giriş ve çıkışın yapılabileceği bir kapı ve stratejik önemi nedeniyle işgalcilerin ilk hareket ve müdahale noktası olmuştu. Kocaeli Yarımadasının işgali esnasında; gerek İngilizler, gerekse Yunanlılar, bölgede oturan yerli Ermeni ve Rumları çeşitli şekillerde kullanmışlar, onlarda işgalcilere her türlü yardımı yapmaktan geri kalmamışlardı. İşgalin başladığı günlerin hemen ardından, Ermeni ve Rumlar, bölgeyi iyi bilmeleri sebebiyle, yöre ve yöre yaşayanları ile ilgili istihbarat bilgilerini işgal güçlerine vermişler, onlara rehberlik ve tercümanlık yapmışlardı. Azınlıklara yakınlık duyan ve onları kollayan İngilizler, müslüman İzmit halkına her türlü eziyeti yapmıştı. İngilizler İzmit halkını korkutmak, yıldırmak ve Kuvayi Milliye'ye katılmalarını ve yardım etmelerini önlemek amacıyla İzmit'in çeşitli mahallerinden topladığı vatandaşları kamyonlara doldurarak Tersane Bahçesi'ne getirip orada cezalandırıyordu. Bugünkü Merkez Bankası binasının bulunduğu yer olan o dönemde Eşek Meydanı olarak bilinen mevkide, toplu olarak köylerine giden İzmitlileri de katlederek, korku salmaya devam ediyordu.Ermeni ve rum çeteciler, müslüman halkı açık açık tehdit etmeye başlamıştı.

Osmanlı Devleti idaresinin Türk Milletinin haklarını müdafaadan aciz oluşu, Ermeni ve Rumların Türk Halkına karşı olan saldırıları, İngiliz ve Yunanlıların Anadolu'yu istilaları ve yaptıkları zulümler, İzmit halkını kendi başının çaresine bakmak zorunda bırakmış, yalnız milli vicdandan aldığı emir ile silaha sarılmış, kendi milis kuvvetlerini kurarak, işgal güçlerine karşı mücadele etmişti. Tek amaçları vatanlarını ve yaşadıkları bölgeyi korumak olan bu yerli milis kuvvetlerinin başlıcaları, Eseler Köyünden Gebeşoğlu Mehmet Ağa, Yuvacıklı Milis Yarbay Mahmut Nedim Bey, Çepni Köyünden Müslüman Osman, Taşköprü Yöresinden Beşdivanlı Kocabaşoğlu Rıza Bey, Kandıra Bölgesinden Halit Molla, Tokaçlar Köyünden Molla Rıfat, Kaymaz Nahiyesi'nden Halit Pehlivan, Adapazarı'ndan Metozade Hüseyin Bey, Sapanca'dan Mehmet Cemal, Karasu'dan Arnavut Kazım, İzmit'ten Esat Kaptan, Serindere Köylerinde Çolak Mustafa, Memiş ve Nuri Ağalar, Gavur Ali, Servetiye Cephesi'nde Mustafa Tarı, Hamidiyeli Zoboğlu Hasan Bey ve Gökbayrak Taburu Komutanı Milis Yüzbaşı Cemal Bey’in başlarında oldukları kuvvetlerdi. Bu arada, Anadolu' nun savunulması için büyük görevler üstlenen Karakol Cemiyeti Kocaeli Grubu'nun önde gelen müfreze komutanlarından Yahya Kaptan ve gizlice İzmit'e gelerek, Bahçecik ve Servetiye üzerinden Paşaköyü'ne geçen, Kara Fatma lakaplı Fatma Seher Hanım, işgalcilere karşı uzun süre mücadele eden kahraman Türk evlatlarıydı.

Adapazarı ve İzmit'in civarındaki hristiyan köylerinin tahliye edilerek İzmit'e doldurulmaları sonucu camiler, medreseler, hanlar tıkış, tıkış dolmuş, şehir içinde nefes alınacak yer kalmamıştı. 28 Haziran, saat 03:00 dan sonra, Yunan birlikleri ve yerli azınlıklar, gemilere binerek İzmit'ten ayrılmaya başladı. İşgalin başladığı günden bu yana, İzmit'teki Fransız Heyetinde tercüman olarak görev yapan Ahmet Fuat Çeviren Bey'in kahramanca çabaları sonucunda, Acısu'da bulunan Fransız Mektebinde, Duyun-u Umumiye ve Belediye Binalarında toplanan binlerce İzmit'li katliamdan kurtuldu. 28 Haziran sabahı 312 sivili katleden ve şehri ateşe veren Yunan askerleri şehri terk ederken, kentin el değiştirdiğini gören ve artık yapacak işleri kalmayan, İngiliz, Fransız ve Amerikan torpidoları limandan ayrılmıştı. İzmit halkının özlemle beklediği gün gelmiş, İzmit kurtulmuştu. Yunan işgali sırasında masum halktan bir çok kişi kayıp verilirken, İzmit'i düşmandan kurtaran Mürettep Kolordu da ise son bir hafta içerisinde 74 şehit vermiş, 180 kişi yaralanmıştı. Yunanlıların ise kayıp asker sayısı 300'dü. Canları ve vatanları kurtarıldığı için dua eden ve sevinen halk, İzmit Belediye Binası önünde toplandı. Ulusal güçlerin gelişi davullarla ilan edilmiş, İzmitliler, gözyaşları içerisinde, süvarilerle kucaklaşıyordu.

 

"İzmit'in Kurtuluş Günü Yağlı Boya Resim Sergi"miz daha önce,

 28 Haziran - 6 Temmuz 2019 | Gala | İzmit Belediyesi Sanat Galerisi

• 28 Haziran - 13 Temmuz 2020 | Art Nicomedia 3D Sanal Sanat Galerisi

'nde sergilenmişti.