Art Carnuntum Intercity Etkinlikleri

Günümüzden 1.700 yıl önce, İzmit kentinin eski adı olan Nicomedia, Roma İmparatorluğu'nun başkentiyken, Nicomedia'dan dünyada bilinen ilk hoşgörü fermanı yayınlanmıştır. Bu ferman gereği; hak dinlere mensup insanların inançları yüzünden katledilip öldürülmesi yasaklanmış, herkesin kendi dinini hoşgörü çatısı altında özgürce yaşayabileceği emredilmiştir. Tıpkı dünyaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu zamanında, imparatorluk sınırları içerisinde yaşayan herkese verilen kendi dinini özgürce yaşama hoşgörüsü ve şu anda yaşamakta olduğumuz Cumhuriyet döneminde olduğu gibi. Nicomedia buyruğundan 2 yıl sonrada 313 yılında Milano fermanı olarak anılan ve içeriği genişletilen ikinci hoşgörü buyruğu yine Nicomedia'dan yayınlanmış ve dünyada hoşgörünün temelleri atılmıştır.

2011 yılından bu yana uluslararası proje koordinasyonunu yürüttüğümüz ve Avrupa’da 12 kentin proje ortağı olarak yer aldığı bu proje kapsamında, proje içerisinde yeralan kentler arasında kültür, sanat ve tarih etkinlikleri düzenlenmektedir.

  

Art Carnuntum projesi kapsamında organize ettiğimiz ve katıldığımız etkinlikler

♦ Silk Road Meets Amber Road Etkinlikleri | 28-30 Mayıs 2011 | Viyana

♦ St Patron's Day Etkinlikleri | 22-23 Eylül 2011 | Zajecar

♦ Uluslararası Carnuntum Sempozyumu | 10-13 Kasım 2011 | Viyana

♦ Hoşgörü Kenti İzmit Etkinlikleri | 28-30 Nisan Haziran 2012 | İzmit

♦ Nis City Festivities | 1-3 Haziran 2012 | Niş 

♦ Ponte Milvio Events | 25-28 Ekim 2012 | Roma

♦ Uluslararası Carnuntum Sempozyumu | 9-11 Kasım 2012 | Viyana

♦ Uluslararası Carnuntum Sempozyumu | 8-12 Kasım 2013 | Viyana
 
♦ Uluslararası Carnuntum Sempozyumu | 6-8 Kasım 2015 | Viyana
 
♦ Uluslararası Carnuntum Sempozyumu | 10-12 Kasım 2017 | Viyana
 
♦ Nis City Festivities | 1-4 Haziran 2018 | Niş 

♦ Uluslararası Carnuntum Sempozyumu | 10-12 Kasım 2018 | Viyana
 
♦ Uluslararası Carnuntum Sempozyumu | 8-11 Kasım 2019 | Viyana
 
 

Art Carnuntum projesinde yer alan kentler

İzmit - Türkiye

Petronell - Avusturya

Trier - Almanya

Arles - Fransa

Zajecar - Sırbistan

Niş - Sırbistan

Milano - İtalya

Roma - İtalya

Selanik - Yunanistan

Sofya - Bulgaristan

York - İngiltere