Antik Nicomedia İllüstrasyonları Sergisi

Seyyahların deyimiyle kralların ve imparatorların şehri Nicomedia ...!

Bir kent olarak yaklaşık 2300 yıllık aralıksız bir geçmişe sahip olan İzmit, eski çağlarda Nicomedia adıyla anılırdı. Hellenistik Bithynia Krallığına, Roma İmparatorluğu’nun Bithynia Eyaleti’ne ve en nihayetinde Roma İmparatorluğu’nun kendisine başkentlik yapan Antik Nicomedia kenti çağdaş Türkiye’nin tarihsel yönüyle en az tanınan kentidir. Antik kaynaklar da ondan övgüyle söz eder. “En hoş, en güzel kent” “En büyük ve en parlak” “Toprağın süsü” “Mutlu ve görkemli, zenginliği ile pek ünlü” “Mutluların ve yükseklerin kenti” “Çok ünlü çevresi ile ölümsüz kent “Her açıdan bakıldığında ender ve hayranlık uyandırıcı”.

Bunca ününe karşın Nicomedia’dan günümüze çok az şey kalmıştır. İşte bu görsel eksikliği bilimsel ve sanatsal kaygılarla giderebilmek için bu eserleri ilk kez İzmitlilerle buluşturduk. 10 illüstrasyondan oluşan serginin ilk versiyonu Art Nicomedia Tarih Danışmanı Tarih Bilimci Onur Şahna'nın 9 yıllık emeğinin ürünüdür. Antik Nicomedia kalıntılarını içeren her eseri proje kapsamına alarak bu sergiye konu olan çalışmaları desteklemeye çalıştık. Bu sergideki amacımız İzmit’teki Nicomedia kalıntılarının kenttaşlarımızın ilgisine mahzar olabilmesidir.

Art Nicomedia Derneği Tarih Danışmanı Tarih Bilimci ve İlüstratör Onur Şahna'nın illüstrasyon çalışmalarının yeraladığı sergide, Roma İmparatorluğu'na 46 yıl başkentlik yapmış, dünyadaki ilk hoşgörü fermanlarının deklare edildiği, donanması, tiyatrosuyla, su sistemleri, ticaret yolları, sanat atölyeleri, darphanesi ve şehir planlamasındaki eşsiz özelliği ile döneminin dünyadaki en büyük 4. metropol kenti Nicomedia'nın yaşam serüveninde, kentin kuruluşu, yükseliş ve düşüş dönemleri, kentteki yaşam stilleri, kentin mimari dokusu anlatılıyor.

 

Facebook etkinlik albümünü görmek için aşağıdaki resmi tıklayın !

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5