Art Carnuntum Proje Koordinasyonu

Projenin çıkış noktası, günümüzden yaklaşık 1.700 yıl önce İzmit’ten dünyaya yayılan “HOŞGÖRÜ” kararını anmak, aradan geçen 17 yüzyıla rağmen kararın değerini çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek insanlara anlatmaktır.

Günümüzden 1.700 yıl önce, İzmit kentinin eski adı olan Nicomedia, Roma İmparatorluğu'nun başkentiyken, Nicomedia'dan bir “HOŞGÖRÜ FERMANI” yayınlanmıştır. Bu ferman gereği; hak dinlere mensup insanların inançları yüzünden katledilip öldürülmesi yasaklanmış, herkesin kendi dinini hoşgörü çatısı altında özgürce yaşayabileceği emredilmiştir. Tıpkı dünyaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu zamanında, imparatorluk sınırları içerisinde yaşayan herkese verilen kendi dinini özgürce yaşama hoşgörüsü ve şu anda yaşamakta olduğumuz Cumhuriyet döneminde olduğu gibi. Nicomedia buyruğundan 2 yıl sonrada 313 yılında Milano fermanı olarak anılan ve içeriği genişletilen ikinci hoşgörü buyruğu yine Nicomedia'dan yayınlanmış ve dünyada hoşgörünün temelleri atılmıştır.

4 yıldır uluslararası proje koordinasyonunu yürüttüğümüz ve Avrupa’da 12 kentin proje ortağı olarak yer aldığı bu proje kapsamında, proje içerisinde yeralan kentler arasında kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir.

 

 

 

 

 

 


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5