AND'ye Nasıl Üye Olurum?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmasıda gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Üye Aidatı : Üyelerden giriş ödentisi olarak 20TL,
yıllık olarak 120TL aidat alınır.
 
 
"Art Nicomedia Derneği Üyelik Başvuru Formu"na
ulaşmak için aşağıdaki ögeye tıklayınız.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorlar