• Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Projeleri

  13 Aralık 2011 tarihinde 7 kurucu üye ile kurduğumuz Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği(AND) olarak "Hayal Et, Planla, Uygula, Tadını Çıkart" mottomuzla bugüne kadar 62 Kültür ve Sanat, 27 Kent Tarihi, 57 Uluslararası ve 10 Kent Tanıtım projesi olmak üzere toplam 156 proje ve etkinlik gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz panel, sunum ve dinletilere 4.000, açtığımız sergilere 100.000'in üzerinde katılım sağlandı. Yönettiğimiz ve davetli olarak katıldığımız yurtdışı projeler için toplam 135 katılımcıyla 6 farklı ülkeden 9 kente 72.000 km yolculuk yaptık. 800'den fazla proje planlama, gözden geçirme ve proje detaylandırma toplantısı gerçekleştirdik. 211 sanatçıya ödül ve plaket verdik. Web sitelerimizin ziyaretçi sayısı 750.000'i aştı. Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Festivalleri, Türkçe ve İngilizce Kent Tanıtım Seti, Belgesel, Belgesel, Klip ve Kurmaca Film Prodüksiyonları, Antik Nicomedia İllüstrasyonları, 3D Sanal Sergiler ve Uluslararası Erasmus+ Gençlik Değişim Projeleri başta olmak üzere İzmit'te birçok ilke imza attık. Devamını oku
 • 10 Reasons To Visit

    10 REASONS TO VISIT IZMIT  |  İZMİT'İ ZİYARET ETMEK İÇİN 10 NEDEN With a 3000 year history, there are more than 500 historical landmarks and dozens of 10 different reasons to visit this city. Izmit is an exciting city that has witnessed important historical events and has been home to several civilizations. So, there are endless reasons to visit Izmit, but here is our top 10. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehirde aslında 500'den fazla tarihi değer ve onlarca "10 neden" var! İzmit, dünya tarihi için önemli olaylara tanıklık etmiş, çeşitli medeniyetlere evsahipliği yapmış heyecan verici bir şehirdir. İzmit'i ziyaret etmek için pek çok neden var ama işte ilk 10'umuz.     Devamını oku
 • 1
 • 2
 • 10 Reasons To Visit

    10 REASONS TO VISIT IZMIT  |  İZMİT'İ ZİYARET ETMEK İÇİN 10 NEDEN With a 3000 year history, there are more than 500 historical landmarks and dozens of 10 different reasons to visit this city. Izmit is an exciting city that has witnessed important historical events and has been home to several civilizations. So, there are endless reasons to visit Izmit, but here is our top 10. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehirde aslında 500'den fazla tarihi değer ve onlarca "10 neden" var! İzmit, dünya tarihi için önemli olaylara tanıklık etmiş, çeşitli medeniyetlere evsahipliği yapmış heyecan verici bir şehirdir. İzmit'i ziyaret etmek için pek çok neden var ama işte ilk 10'umuz.     Devamını oku
 • Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Projeleri

  13 Aralık 2011 tarihinde 7 kurucu üye ile kurduğumuz Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği(AND) olarak "Hayal Et, Planla, Uygula, Tadını Çıkart" mottomuzla bugüne kadar 62 Kültür ve Sanat, 27 Kent Tarihi, 57 Uluslararası ve 10 Kent Tanıtım projesi olmak üzere toplam 156 proje ve etkinlik gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz panel, sunum ve dinletilere 4.000, açtığımız sergilere 100.000'in üzerinde katılım sağlandı. Yönettiğimiz ve davetli olarak katıldığımız yurtdışı projeler için toplam 135 katılımcıyla 6 farklı ülkeden 9 kente 72.000 km yolculuk yaptık. 800'den fazla proje planlama, gözden geçirme ve proje detaylandırma toplantısı gerçekleştirdik. 211 sanatçıya ödül ve plaket verdik. Web sitelerimizin ziyaretçi sayısı 750.000'i aştı. Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Festivalleri, Türkçe ve İngilizce Kent Tanıtım Seti, Belgesel, Belgesel, Klip ve Kurmaca Film Prodüksiyonları, Antik Nicomedia İllüstrasyonları, 3D Sanal Sergiler ve Uluslararası Erasmus+ Gençlik Değişim Projeleri başta olmak üzere İzmit'te birçok ilke imza attık. Devamını oku
 • 1
 • 2

10 Reasons To Visit

 

10 REASONS TO VISIT IZMIT  |  İZMİT'İ ZİYARET ETMEK İÇİN 10 NEDEN

With a 3000 year history, there are more than 500 historical landmarks and dozens of 10 different reasons to visit this city. Izmit is an exciting city that has witnessed important historical events and has been home to several civilizations. So, there are endless reasons to visit Izmit, but here is our top 10.

3000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehirde aslında 500'den fazla tarihi değer ve onlarca "10 neden" var! İzmit, dünya tarihi için önemli olaylara tanıklık etmiş, çeşitli medeniyetlere evsahipliği yapmış heyecan verici bir şehirdir. İzmit'i ziyaret etmek için pek çok neden var ama işte ilk 10'umuz.

 


 

 

1. Izmit Clock Tower  |  İzmit Saat Kulesi

10 reasons visit to Izmit - Clock Tower.

 

Izmit Clock Tower is the symbolic landmark of the city. It was built at the beginning of the 20th century in the Saraybahçe Kemalpaşa neighbourhood, at the same time, as similar magnificent tower built in other cities in the Ottoman Empire in order to celebrate Sultan Abdulhamit II’s 25th year on the throne. With its neoclassical architectural elements, the Clock Tower stands in one of the finest locations in the city, overlooking the Gulf of Izmit.

 
İzmit Saat Kulesi kentin sembol yapısıdır. Saraybahçe mevkiinde 20. Yüzyıl başında inşa edilen bu muhteşem yapı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki belli başlı büyük şehirlere dönemin padişahı 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak için yapılmıştır. Neoklasik mimari ozelliklere sahip olan eser kentin en güzel lokasyonlardan birinde İzmit’i körfezini selamlamaktadır.
 
 
 
 

2. Izmit Palace  |  İzmit Sarayı

10 reasons visit to Izmit - Izmit Palace

 

Built by the Ottoman Sultan Abdülaziz in the 19th century, Izmit Palace is the only palace in Turkey that was built outside Istanbul. The neoclassical, baroque and classical Ottoman art styles of the palace are especially highlighted. The various sections of the palace contain an Atatürk room, a protocol room, a palace museum, a reception room and a Turkish hammam. The palace is also known as the Hunting Mansion, the Izmit Mansion and the Sultan Palace.

19. yüzyılda Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından yaptırılan İzmit Sarayı, Türkiye'de İstanbul dışında bulunan tek saraydır. Yapı neoklasik, barok ve klasik Osmanlı sanatı üslup özellikleriyle göze çarpmaktadır. Sarayın içinde Atatürk odası, protokol odası, saray müzesi, kabul odası, hamam ve Türk Hamamı gibi bölümler bulunmaktadır. Kasr-ı Hümayun, Av Köşkü, Hünkâr Kasrı, İzmit Sarayı, İzmit Köşkü, Sultan Sarayı olarak bilinir.
 
 
 
 

3. Sirri Pasha Mansion  |  Sırrı Paşa Konağı

10 reasons visit to Izmit - Sirri Pasha

 

Built on the orders of Izmit governor Sırrı Pasha in the Hacı Hasan district in Yeni Çeşme street, the mansion is an example of 19th century civil architecture. With a view over the Gulf, this four story wooden mansion’s interior walls are decorated with antique statues and other architectural pieces. The annex of the mansion was built with bricks imported from France. A part of the high stone-fences of the garden were built with stones from antique buildings. It is said that the mansion’s interior wall decorations were by the same artists who restored the Dolmabahçe Palace in Istanbul.

19. yüzyıla ait bir sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, İzmit Mutasarrıfı Sırrı Paşa tarafından Hacı Hasan Mahallesi’nde yaptırılmıştır. Körfez‘e nazır manzarası ile dikkat çeken dört katlı ahşap konağın iç duvarları antik heykel ve mimari parçaları ile süslenmiştir. Konağın müştemilatı, Fransa'dan özel olarak getirilen tuğlalar ile örülmüştür. Yüksek bahçe duvarlarında kullanılan taşlardan bir bölümü antik yapı kalıntılarına aittir. Konağın iç mekan duvar bezemelerinin, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nın restorasyonu için gelen ressamlar tarafından süslendiği rivayet edilmektedir.

 
 
 

4. Archaeology Museum Arkeoloji Müzesi

10 reasons visit to Izmit - Archeology M

 

Having been home to various civilizations in its 3000 year history, and with priceless items excavated from the area, The Izmit Archaeology and Ethnography Museum has more than 5000 pieces on display, with something of interest for every visitor. The museum is located in a train station complex, and has items from the Paleolithic, Hellenistic, Roman, Byzantine and Ottoman eras displayed in indoor and outdoor exhibitions.

3 bin yıllık tarihi geçmişinde pek çok medeniyete kucak açan, toprağının altından paha biçilmez tarih hazineleri fışkıran İzmit'te bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen 5000'den fazla eser ziyaretçilerini büyülüyor. Tarihi tren garı kompleksi içerinde yer alan müzede Paleolitik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler açık ve kapalı teşhir alanlarında ziyaretçilerini beklemektedir.

 

 

5. Pertev Pasha Mosque  |  Pertev Paşa Camii

10 reasons visit to Izmit - Pertev Pasha
 
 
The Pertev Mehmet Pasha Mosque was built by Mimar Sinan by the order of Kethüde Sinan Aga in accordance with Pertev Pasha’s will. It was built in the 16th century and is one of the most valuable and exceptional landscapes built by Mimar Sinan in Izmit. Also known as Yeni Cuma Mosque today, the only surviving parts of what used to be a great Islamic – Ottoman social complex are the mosque itself, the fountain, and the Ottoman primary school.
 
Pertev Mehmet Paşa Külliyesi, Pertev Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra Kethüda Sinan Ağa tarafından vasiyetine uygun olarak dünyaca ünlü Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın ilimizdeki müstesna eserlerinden olan bu kıymetli yapı 16. yüzyıl şaheseridir. Günümüzde Yeni Cuma Camii olarak da bilinen ve günümüzde sadece cami, çeşme, şadırvan ve sıbyan mektebi bölümleri ayakta kalabilen Pertev Mehmet Paşa Camii, aslında büyük bir külliyenin geriye kalan parçalarıdır.

 

 

6. Roman Aqueduct Antik Su Kemeri

10 reasons visit to Izmit - Antique Aque
 
 
There is an aqueduct located in the valley to the north west of Üçtepeler village. It is one of the most fascinating landmarks in Izmit. The meagre vegetation around the aqueduct highlights the magnificence of the landmark even more. According to historic sources, aqueducts were built by Nicomedia’s governor Plinius in the 2nd century by order of the Roman Emperor Trajan. It is apparent from the Ottoman and Byzantine markings on the top of the aqueduct that the landmark was restored many times.
 
Üçtepeler Köyü'nün kuzeybatısındaki vadide büyük su kemeri yer almaktadır. İzmit'teki etkileyici antik yapılardan biridir. Etrafındaki kıt bitki örtüsü su kemerinin ihtişamını gözler önüne sermektedir. Antik kaynaklara göre su kemerleri MS 2. yüzyılda Roma imparatoru Trajan'ın isteği üzerine Nikomedia Valisi Plinius tarafından yapılmıştır. Yapının birçok kez onarım gördüğü, üst kısımlarında bulunan Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlerden anlaşılmaktadır.
 
 
 
 

7. Orhan Mosque  |  Orhan Camii

10 reasons visit to Izmit - Orhan Mosque
 
 
In the first years of the Ottoman Empire, the mosque was built in Orhan Gazi’s name by his descendant, Süleyman Şah. As the only mosque that was built after Izmit’s conquest and still surviving today, it also symbolizes that conquest and has a unique sentimental value, being one of the rarest mosques in Turkey. You’ll never tire of the view of the sunset over Izmit bay from the Mosque’s garden.
 
Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk yıllarda Orhan Gazi'nin veliahtı Süleyman Şah tarafından 'kendi adına' yaptırılmıştır. İzmit fethedildikten sonra yapılan ve günümüze kadar ayakta kalabilen ilk cami olma ünvanını taşıyan bu değerli eser, fethin sembolü olarak manevi bir değere de sahiptir. Türkiye’deki ender fetih camiilerinden biridir. Camii avlusundan İzmit Körfezi ‘nde gün batımı seyrine doyum olmaz.
 
 
 
 

8. Gültepe Necropolis Gültepe Nekropolü

10 reasons visit to Izmit - Gultepe Necr
 
 
The remains of the necropolis dating from the 2nd – 4th centuries AD, and a religious landmark from the Byzantine Empire is located in the Izmit section of the Istanbul – Ankara highway, east of Gültepe. After the excavations conducted by the Kocaeli Museum, many hypogeans and cruciform church remains were found. Tombs with rectangular rooms in the West and the remains of Christian martyrs were just some of the things that were found during the excavation.
 

MS 2. ve 4. Yüzyıllara tarihlenen antik Nekropol kalıntıları ve Bizans dönemine ait kutsal yapı, İstanbul-Ankara Karayolu'nun İzmit kesiminde ve Gültepe'nin doğusunda yer almaktadır. Kocaeli Müzesi tarafından yapılan kazıların ardından çok sayıda hipojen ve haç planlı kilise kalıntısı bulunmuş, batıda uzun dikdörtgen odalara sahip mezar odaları ve Hristiyan şehitleri için Şehit kalıntıları bulunmuştur.

 
 
 

9. Izmit Tolerance Monument  |  İzmit Hoşgörü Anıtı

10 reasons visit to Izmit - Tolerance Mo
 
 
This modern monument was built on 23 July 2011 by the collaboration of the Art Nicomedia Association and the Izmit Municipality to celebrate the 1700th anniversary of the Edict of Tolerance published in Nicomedia by Roman Emperor Galerius on 30 April 311 AD, which was a turning point in world history, being world’s first known edict of tolerance. The Izmit Tolerance Monument symbolizes the concept of tolerance that has been present in the city for centuries.
 
30 Nisan 311 yılında, dönemin Roma İmparatoru Galerius tarafından dönemin Roma İmparatorluk Başkenti konumundaki Nikomedia'dan yayınlanan, dünya tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan ve bilinen ilk hoşgörü fermanının 1.700üncü yıldönümü anısına 23 Temmuz 2011 tarihinde Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği ve İzmit Belediyesi işbirliği ile uluslararası diplomatik katılımla açılmıştır. İzmit Hoşgörü Anıtı, bu topraklarda asırlardır varolmuş ve günümüze kadar uzanan hoşgörü olgusunu sembolize etmektedir.
 
 
 
 

10. Historical Kapanca Street Tarihi Kapanca Sokak

10 reasons visit to Izmit - Historical K
 
 
Izmit is a city that is famous for its Ottoman style traditional houses, and Kapanca Street is an important example of traditional civil architecture. We’re lucky that many buildings in this street, with their traditional characteristics, have survived until today. A large number of the houses in Kapanca Street were rebuilt in the 19th and 20th centuries, and were restored with original materials from the centuries when they were originally built.
 
İzmit, Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş geleneksel evleriyle de dikkat çeken bir kenttir. İzmit'te bulunan Kapanca Sokak, geleneksel sivil mimari açısından son derece önemlidir. Bu sokakta bulunan onlarca yapı, dönemine özgü özellikleriyle günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Kapanca sokak evlerinin büyük bir kısmı 19. ve 20. yüzyılda inşa edilmiş olup zaman içerisinde yapıldıkları dönemde kullanılan malzemelere sadık kalınarak onarılmıştır.
 

  

 

Başkan'ın mesajı

 • Başkan'ın Mesajı - 2022 +

  Biz, İzmit’in yurtiçi ve yurtdışında platformlarda tanıtımına, kentin kültür ve sosyal yaşamına katkı sağlamak üzere 2011 yılında kurulmuş olan bir Devamını oku
 • Başkan'ın Mesajı - 2021 +

  Bundan 10 yıl önce, 13 Aralık 2011’de başlayan serüvenimizde önceliklerimiz hep şunlardı: Kentin kültür ve sanat hayatına, tarihinin bilinirliğine, tanıtımına, Devamını oku
 • Başkan'ın Mesajı - 2020 +

  Değerli Üyelerimiz, Bu yıl Mart ayı başlarına kadar hayatın olağan akışı içerisinde herkes işine gidiyor, kafelerde oturuyor, açık alanlarda gezinti Devamını oku
 • Başkan'ın Mesajı - 2019 +

  Değerli Üyelerimiz, Teknolojik yenilikler ve özellikle yapay zeka önlenemez bir hızla hergün daha da gelişiyor ve evriliyor. Önümüzdeki 15-20 yıl Devamını oku
 • Başkan'ın Mesajı - 2018 +

  Değerli Üyelerimiz, İzmit'e kültür,sanat ve turizm kenti kimliğinin kazandırılmasına, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve kent tanıtım projeleri düzenleyerek katkıda Devamını oku
 • 1
 • 2
 • 3

Sponsorlar